Mikrosement

Sprakk betongvegg

Hva er mikrosement?

Mikrosement er en type murpuss som er fremstilt ved bruk av nanoteknologi for å gi spesielle egenskaper til et sement produkt som kan legges i tynne sjikt på inntil 1mm. 

Vi leverer hovedsaklig 2 forskjellige typer mikrosement

under kan du lese litt mer om de ulike typene vi tilbyr 

Pizarra.jpg

Tradisjonell mikrosement

Den tradisjonelle mikrosementen er en to-komponent sement som blandes sammen med en polymer resin som er tilsatt pigmenter. Her kan det tilsettes alle ønskelige farger og et unikt utrykk blir til når det sparkles på overflaten.

 

Les mer 

Mikrosement aqua ivory

Icem Aqua Mikrosement

Icem Aqua er en mineralmørtel som består av polymerer,mikroniserte mineraler,harpikser,pigmenter og spesielle tilsetninger. "Aqua" navnet stammer fra spansk og produktet er spesielt utviklet for våtsoner/våte områder.


Les mer 

I klasserommet

Priser

Prisene på produktene vi leverer avhenger helt klart av mengde mikrosement og type som ønskes.

Rene salg av produkter kan ligge på mellom 300-600,-/m2

Det samme gjelder installasjon av her varierer prisene mellom 1500 - 2300-/m2  inkl mva og produkter.

 

Ta kontakt for mer info